Lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

Sáng ngày 16/4, tại sân Trung tâm Văn hóa huyện Chợ Đồn, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 với chủ đề “Bảo đảm an...

Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024

Ngày 11 tháng 4 năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-QLTTBK về triển khai Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn...

Chi bộ Văn phòng Cục Quản lý thị trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo Bác trong thực hiện văn hóa công sở”

Thực hiện Kế hoạch số 61-KH/ĐUVP ngày 30 tháng 02 năm 2024 của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2024 và kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2024 của Chi...

Kết quả tuyển dụng công chức Tổng cục Quản lý thị trường năm 2023

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Quản lý thị trường thông báo Kết quả tuyển dụng công chức Tổng cục Quản lý thị trường năm 2023.

Khối thi đua Nội chính tỉnh Bắc Kạn ký giao ước thi đua năm 2024

Ngày 29/3/2024, Khối Thi đua Nội chính tỉnh Bắc Kạn do Công an tỉnh là Trưởng khối, Cục QLTT tỉnh là Phó trưởng khối đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua năm 2024. Đồng...

5 nhiệm vụ chính

 • Ổn định kiện toàn tổ chức
 • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
 • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
 • Ứng dụng công nghệ thông tin
 • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm năm 2023

  • Tổng kiểm tra: 452 vụ
  • Phát hiện và xử lý: 202 vụ
  • Thu nộp ngân sách: 1,3 tỷ đồng.