Kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành kiểm tra 222 vụ, phát hiện và xử lý 89 vụ vi phạm, phạt hành chính 483.020.000 đồng, tịch thu tang vật trị giá...

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU NĂM 2024

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn, Phòng Quản lý tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn tiến hành kiểm tra 100% cơ sở kinh...

Khối thi đua số IV lực lượng Quản lý thị trường sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Ngày 05/7/2024, Khối Thi đua số IV lực lượng Quản lý thị trường đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức giải chạy “Quản lý thị trường - Chặng đường 67 năm phát triển”

Ngày 28/6/2024, Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Câu lạc bộ chạy Alpha Runners Bắc Kạn tổ chức thành công giải chạy “Quản lý thị trường – Chặng đường 67 năm...

Cục QLTT Bắc Kạn: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản.

5 nhiệm vụ chính

 • Ổn định kiện toàn tổ chức
 • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
 • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
 • Ứng dụng công nghệ thông tin
 • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm năm 2023

  • Tổng kiểm tra: 452 vụ
  • Phát hiện và xử lý: 202 vụ
  • Thu nộp ngân sách: 1,3 tỷ đồng.