Chính sách

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Ngày 07/01/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo lịch tiếp công dân của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn năm 2023