CÔNG CHỨC CỤC QLTT TỈNH BẮC KẠN THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2021

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đã vận động đảng viên, công chức, đoàn viên công đoàn đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo năm 2021.

Hưởng ứng lời kêu gọi tham gia "Ngày hội hiến máu tình nguyện lực lượng quản lý thị trường năm 2021"  của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, Đảng ủy và CĐCS Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đã vận động đảng viên, công chức, đoàn viên công đoàn đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo năm 2021.

Kết quả, ngày 14/5/2021 (đợt 1) và ngày 09/7/2021 (đợt 2) đơn vị đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn tổ chức khám, xét nghiệm sàng lọc cho 10/40 công chức, lao động đủ điều kiện tham gia hiến máu, với tổng số 2.800ml máu được lấy đảm bảo chất lượng để sử dụng.

Thông qua hoạt động này Cục Quản lý thị trường đã góp phần tuyên truyền ý nghĩa của phong trào hiến máu nhân đạo tới toàn thể công chức, người lao động cơ quan, đơn vị và cộng đồng xã hội.

Trần Khánh