Tin tức sự kiện

Công khai lịch tiếp công dân

Ngày 07 tháng 3 năm 2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn ban hành thông báo lịch tiếp công dân năm 2022