Tin tức sự kiện

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới

Năm 2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đã thu hút được đông đảo công chức, người lao động trong đơn vị và nhân dân tại địa phương tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới và đạt được những kết quả thiết thực.