Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra, xử lý vi hành chính quý III và 9 tháng đầu năm 2022 của Cục QLTT Bắc Kạn

Trong quý III năm 2022, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình giá, biến động của thị trường, góp phần giữ vững ổn định thị trường trong tỉnh.