Tin tức sự kiện

Tổng cục Quản lý thị trường triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2023

Ngày 14/12/2023, Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Thông báo số 07/TB-HĐTD thông báo danh sách và và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Quản lý thị trường