Tin tức sự kiện

Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho các đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh