Tin tức sự kiện

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục QLTT

Tổng cục Quản lý thị trường thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Quản lý thị trường