Tin tức sự kiện

Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn: Triển khai hiệu quả công tác QLTT năm 2023

Năm 2023, Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 389 Quốc gia, Bộ Công Thương, Tổng Cục QLTT, UBND tỉnh, BCĐ 389 tỉnh trong công tác đấu tranh chống buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo ATTP và các hành vi kinh doanh trái pháp luật khác góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tiếp tục thúc đẩy sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường trên địa bàn tỉnh.