Tin tức sự kiện

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024

Quyết định số 10/QĐ-QLTTTBK ngày 05/3/2024 của Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn.