Tin tức sự kiện

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Quản lý thị trường

Ngày 15/01/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức, Tổng cục Quản lý thị trường thông báo Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Quản lý thị trường.