Hoạt động

Đảng Bộ Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn tham gia Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng 09/7/2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đường truyền từ Trung ương tới cơ sở. Tại tỉnh Bắc Kạn có 183 điểm cầu với hơn 9.200 cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị.