QLTT BẮC KẠN

Khám phương tiện vận chuyển có dấu hiệu vi phạm
23/03/2023

Phân công công chức mới tuyền dụng
23/03/2023

Đại hội chi bộ Văn phòng Cục QLTT Bắc Kạn
23/03/2023

Kiểm tra vận chuyển tiêu thụ khoáng sản
23/03/2023

Tập huấn
14/01/2019

Hoạt động kiểm tra kiểm soát thị trường
14/01/2019

Trụ sở Cục QLTT Bắc Kạn
14/01/2019

Hoạt động kiểm tra kiểm soát thị trường
14/01/2019

Hoạt động kiểm tra kiểm soát thị trường
01/10/2020

Hoạt động kiểm tra kiểm soát thị trường
01/10/2020

Album được xem nhiều nhất