Hoạt động

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo tuyển dụng vị trí việc làm là nhân viên lái xe

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng lao động hợp đồng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn cần 01 người làm nhân viên lái xe, cụ thể: