Văn bản chỉ đạo điều hành

# Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1
296/QLTTBK-TCHC
15-09-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
2
272/QLTTBK-NVTH
24-08-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
3
267/QLTTBK-NVTH
21-08-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
4
262 /QLTTBK-NVTH
15-08-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
5
263/QLTTBK-NVTH
15-08-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
6
122/BC-QLTTBK
01-08-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
7
241/QLTTBK-TCHC
28-07-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
8
225 /QLTTBK-TTPC
24-07-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
9
210/QLTTBK-TCHC
18-07-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
( Tổng số : 9 văn bản)

MENU VĂN BẢN

  • Toàn bộ văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Loại văn bản