Chính sách

Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Ngày 05 tháng 4 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, thay thế cho Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2024.