Quy định kiểm tra Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền Bộ KH&CN

Ngày 29/12/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 24/2023/TT-BKHCN quy định về hình thức, nội dung, trình tự xử lý và tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2024.

Chi tiết Thông tư 24/2023/TT-BKHCN xem tại đây.

Phòng Thanh tra-Pháp chế