Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn thực hiện Công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)

Công đoàn cơ sở Cục QLTT Bắc Kạn hoàn thành Công trình chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Cục QLTT Bắc Kạn: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá.

Cục QLTT Bắc Kạn: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.

Đoàn công tác Cục QLTT Bắc Kạn trao đổi, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh

Trong 02 ngày (từ ngày 26-27/4/2024), Đoàn công tác Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đến trao đổi và làm việc với Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương và Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh...

Lực lượng Quản lý thị trường Bắc Kạn ủng hộ hơn 5 triệu đồng cho Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”

Trong thời gian triển khai Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”, Đoàn viên công đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đã chạy tích lũy 1.147 km, tương ứng với số tiền đóng góp cho chương trình...

5 nhiệm vụ chính

 • Ổn định kiện toàn tổ chức
 • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
 • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
 • Ứng dụng công nghệ thông tin
 • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm năm 2023

  • Tổng kiểm tra: 452 vụ
  • Phát hiện và xử lý: 202 vụ
  • Thu nộp ngân sách: 1,3 tỷ đồng.