Kiểm tra, kiểm soát

Kết quả xử lý vụ việc tàng trữ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và hàng hóa nhập lậu

Như tin đã đưa: Vào hồi 17 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2021, Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Công an thành phố Bắc Kạn tiến hành kiểm tra đột xuất kho chứa hàng của của ông Trần Ngọc Trung, địa chỉ tại khu tái định cư thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn.