Chính sách

CÔNG CHỨC CỤC QLTT TỈNH BẮC KẠN THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2021

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đã vận động đảng viên, công chức, đoàn viên công đoàn đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo năm 2021.