Kiểm tra, kiểm soát

Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về giá trên địa bàn

Đội Quản lý thị trường số 1 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, thực hiện đồng bộ các giải pháp về kiểm tra niêm yết giá, bán theo giá niêm yết; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về lĩnh vực giá.