Kiểm tra, kiểm soát

QLTT Bắc Kạn: Kết quả kiểm tra trong tháng 02 năm 2024

Trong tháng 02 năm 2024, lực lượng Quản lý thị trường đã tổ chức kiểm tra 28 lượt vụ, xử lý 13 vụ