Đội QLTT số 4 với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

Ngày 22/3/2024, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Na Rì đã tặng Giấy khen cho 13 tập thể và 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Trong năm 2023, phát huy truyền thống của đơn vị, hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động, Đội QLTT số 4 đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đồng thời tuyên truyền đến toàn thể đảng viên, công chức trong cơ quan chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Bên cạnh đó, các đoàn thể trong đơn vị cũng tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên; vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Từ đầu năm 2023, Chi bộ Đội QLTT số 4 đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 13/02/2023 về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2023 và đã có bản đăng ký số 30/ĐK-ĐQLLTT ngày 14/02/2023 đăng ký cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2023; kế hoạch số 31/KH - ĐQLTT ngày 14/02/2023 kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự năm 2023.

Ảnh: Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được, ngày 22/3/2024, tại Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024, Đội Quản lý thị trường số 4 đã vinh dự được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Na Rì trao tặng Giấy khen tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Ảnh: Đội QLTT số 4 nhận giấy khen tại Hội nghị

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 4 sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, góp sức cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

Đinh Hải Vân Đội QLTT số 4, Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn