Đội Quản lý thị trường số 1 hoàn thành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023

Thực hiện Quyết định số 91/QĐ-QLTTBK ngày 31/12/2022 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn về ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023, Đội QLTT số 1 đã hoàn thành Kế hoạch đúng yêu cầu, nội dung và tiến độ trên địa bàn quản lý

Ngay từ đầu năm 2023, Đội QLTT số 1 đã tập trung triển khai Kế hoạch kiểm tra định kỳ đến từng công chức phụ trách địa bàn; thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện Kế hoạch đảm bảo thời gian dự kiến trong Kế hoạch đề ra. Tại Quyết định số 91/QĐ-QLTTBK và Quyết định sửa đổi, bổ sung, Đội QLTT số 1 được giao kiểm tra 110 cơ sở. Kế hoạch định kỳ được Đội tổ chức triển khai thực hiện đúng yêu cầu, nội dung, đối tượng và tiến độ đề ra. Đến ngày 31/10/2023, Đội đã kiểm tra 110/110 cơ sở đạt 100% Kế hoạch giao.

Kết quả cụ thể: Xử lý 10 cơ sở vi phạm về các hành vi: Trưng bày thuốc lá sai quy đinh; Không có biển thông báo không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi; Không niêm yết giá bán hàng hóa tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định; Sử dụng người quản lý hoặc nhân viên trực tiếp kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu không được đào tạo huấn luyện nghiệp vụ về bảo vệ môi trường theo quy định; Kinh doanh không đúng địa điểm được ghi trong giấy phép kinh doanh được cấp. Tổng số tiền xử phạt VPHC thu nộp ngân sách nhà nước là 47,7 triệu đồng.

Đội QLTT số 1 kiểm tra theo kế hoạch định kỳ tại các cơ sở kinh doanh

Qua triển khai thực hiện Kế hoạch định kỳ, Đội đã kết hợp kiểm tra gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh luôn phải tuân thủ các điều kiện kinh doanh và chấp hành đầy đủ, đúng quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa. 

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 1 tiếp tục theo dõi, giám sát địa bàn, tạo lập cơ sở dữ liệu chuẩn bị cho việc xây dựng Kế hoạch định kỳ 2024, các Kế hoạch chuyên đề hoặc tổ chức kiểm tra đột xuất khi cần thiết để ngăn chặn, xử lý vi phạm, góp phần ổn định thị trường, đảm bảo quyền lợi chính đáng của thương nhân và người tiêu dùng.                                                                           

Nguyễn Thị Thu Hải
Đội QLTT số 1 – Cục QLTT Bắc Kạn