Đội Quản lý thị trường số 5 tham gia đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm; kế hoạch số 390/KH-BCĐ ngày 21 tháng 12 năm 2023 Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm 2024, Đội Quản lý thị trường số 5 đã cử 02 công chức tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 02 huyện.

Kết quả kiểm tra: Tại địa bàn huyện Pác Nặm Đoàn kiểm tra liên ngành đã tổ chức kiểm tra tại 02 xã Bằng Thành và Cao Tân, mỗi xã kiểm tra 02 cơ sở; tại địa bàn huyện Ba Bể Đoàn kiểm tra liên ngành đã tổ chức kiểm tra tại 04 xã, thị trấn, tổng số cơ sở được kiểm tra 10 cơ sở.

Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm huyện Pác Nặm kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại xã Bằng Thành

Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm huyện Ba Bể kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại xã Yến Dương

Các cơ sở kinh doanh thực phẩm được kiểm tra là các cơ sở kinh doanh quy mô hộ kinh doanh, hàng hóa thực phẩm phục vụ Tết chủ yếu là hàng do Việt Nam sản xuất, có nhãn hàng hóa đáp ứng quy định của pháp luật, đảm bảo thông tin sản phẩm để người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc, biết về chất lượng, thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm. Qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh đều chấp hành tốt quy định của pháp luật. Thông qua công tác kiểm tra Đoàn kiểm tra đã thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm trực tiếp đến cơ sở và người tiêu dùng tại địa bàn kiểm tra. Đồng thời, công chức Đội Quản lý thị trường số 5, theo chức năng, nhiệm vụ đã chủ động tham mưu cho Đoàn kiểm tra các nội dung văn bản cụ thể quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ sở, người trực tiếp kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn quản lý.

Hoạt động kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm của 02 huyện Ba Bể, Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn đã tạo hiệu ứng tích cực trong việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại địa phương vào dịp nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong kinh doanh của tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong thời gian tới Đội Quản lý thị trường số 5 tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong kiểm tra an toàn thực phẩm nói riêng, kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, Pác Nặm, nhằm góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy lưu thông hàng hóa trên địa bàn quản lý.

Ngôn Thị Hiền- Phó Cục trưởng Cục QLTT