Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch công tác năm 2024

Ngày 09/4/2024, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 250/KH-BCĐ389 về Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024.
Chi tiết Kế hoạch xem tại đây./.
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Kạn