Công khai lịch tiếp công dân

Ngày 07 tháng 3 năm 2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn ban hành thông báo lịch tiếp công dân năm 2022

Nội dung Thông báo như sau:

1. Thời gian tiếp công dân

a) Tiếp công dân định kỳ của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

- Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tiếp công dân định kỳ vào ngày 1525 hàng tháng (nếu trùng ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc các ngày nghỉ lễ sẽ tiếp công dân vào ngày làm việc kế tiếp).

- Đội trưởng Đội Quản lý thị trường tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ ba hàng tuần, (nếu trùng ngày nghỉ lễ sẽ tiếp công dân vào ngày làm việc kế tiếp).

Trường hợp Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có lịch hẹn tiếp công dân nhưng không thể thực hiện việc tiếp công dân được vì lý do khách quan thì Cục trưởng Cục Quản lý thị trường uỷ quyền cho Phó Cục trưởng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường ủy quyền cho Đội phó hoặc lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác. Việc lùi hẹn tiếp công dân phải thực hiện bằng văn bản, thông báo cho công dân biết việc thay đổi lịch, ngày, giờ hẹn tiếp công dân lần sau. Trường hợp việc thay đổi sát với lịch tiếp công dân đã hẹn, không thể thông báo bằng văn bản được, có thế thông báo trực tiếp bằng điện thoại hoặc tin nhắn, thư điện tử cho công dân biết.

b) Tiếp công dân thường xuyên

Cục Quản lý thị trường Bắc Kạn tiếp công dân thường xuyên vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật), cụ thể:

Buổi sáng: từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Phòng Thanh tra - Pháp chế có trách nhiệm giúp Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Cục Quản lý thị trường theo quy định;

Công chức Đội Quản lý thị trường trực thuộc có trách nhiệm giúp Đội trưởng Đội Quản lý thị trường tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Đội Quản lý thị trường theo quy định.

2. Địa điểm tiếp công dân

Trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 8a, phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn và trụ sở Đội Quản lý thị trường tại địa bàn.

Nội dung chi tiết Thông báo xem tại đây

Trần Khánh
Nội bộ