Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề xăng dầu năm 2024

Ngày 31/01/2024, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2024 của Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng Cục Quản lý thị trường về thực hiện Kết luận thanh tra số 1061/KL-TTCP ngày 13/11/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu. Ngày 31/01/2024, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 06/QĐ-QLTTBK về  Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2024 của Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn.

Kế hoạch kiểm tra chuyên đề xăng dầu năm 2024 với mục đích tập trung lực lượng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định pháp luật đối với mặt hàng xăng dầu; kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong việc duy trì điều kiện, quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xăng dầu (đại lý bán lẻ xăng dầu; thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu.

Thông qua công tác kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật cho thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện đúng quy định của pháp luật trong kinh doanh. Đồng thời, phát hiện hạn chế, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật, từ đó kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có giải pháp khắc phục.

Theo Kế hoạch này, đối tượng kiểm tra gồm các thương nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn; nội dung kiểm tra đối với từng đối tượng cụ thể phải phù hợp theo loại hình kinh doanh mà pháp luật quy định về kinh doanh xăng dầu. Kế hoạch được thực hiện kể từ ngày ký ban hành cho đến ngày 30/6/2024. Đồng thời các Đội QLTT trực thuộc tăng cường công tác quản lý địa bàn, thường xuyên giám sát các cưởng hàng bán lẻ xăng dầu; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Chi tiết Quyết định và danh sách các cơ sở dự kiến kiểm tra xem tại đây.

Ma Thị Hòa, Phòng NVTH Cục QLTT Bắc Kạn