Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 12 tháng 01 năm 2023, Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Ngôn Thị Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy

Tham dự Hội nghị có đồng chí Triệu Đức Liêm, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục QLTT; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục QLTT; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ.

Ảnh: Đ/c Ngôn Thị Hiền – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Ngôn Thị Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy cho biết: Trong năm 2022, Đảng bộ đã bám sát chương trình toàn khóa, chương trình công tác năm, chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như công tác đoàn thể. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và thi hành pháp luật; chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng các kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. Công tác xây dựng Đảng trong năm, đặc biệt là về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống… tiếp tục được chú trọng; việc phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy CCQ tỉnh được thực hiện kịp thời. Đảng bộ đã triển khai có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, học Nghị quyết theo yêu cầu của Trung ương, Tỉnh ủy.

 

Về phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, đồng chí Ngôn Thị Hiền nhấn mạnh, để phát huy các kết quả đạt được trong năm 2022, Đảng ủy Cục QLTT sẽ tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị, các ý kiến cơ bản đồng ý với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Cục QLTT. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Triệu Đức Liêm, Phó Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Cục QLTT trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2022 để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023, triển khai đầy đủ các nội dung công tác Đảng theo đúng điều lệ và chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; quan tâm đến xây dựng chất lượng tổ chức cơ sở đảng, công tác phát triển đảng viên, tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ hợp lý…Đồng chí mong muốn đội ngũ công chức Cục QLTT, đặc biệt là những người đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu, tinh thông nghiệp vụ, có phương pháp làm việc khoa học, nói đi đôi với làm;, luôn tu dưỡng, rèn luyện bản thân kết hợp với tinh thần đoàn kết, hoàn thành thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.

Nông Huyền Trang
Phòng TTPC, Cục QLTT Bắc Kạn