Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch Kiểm tra định kỳ năm 2023

Năm 2023, Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn sẽ tập trung kiểm tra 05 nhóm đối tượng với số lượng dự kiến kiểm tra 181 tổ chức, cá nhân trong kế hoạch kiểm tra định kỳ

Căn cứ Quyết định số 2414/QĐ-BCT ngày 14/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, về việc phê duyệt Định hướng chương trình kiểm tra năm 2023 của Tổng cục Quản lý thị trường; căn cứ văn bản số 2536/TCQLTT-TTKT ngày 29/12/2022 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn.

 

Nhằm mục đích bảo đảm sự tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh; đấu tranh hiệu quả công tác phòng, chống các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất buôn bán hàng giả; vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, để góp phần phát triển sản xuất trong nước, bình ổn thị trường, mở rộng giao lưu hàng hóa, dịch vụ; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng; trên cơ sở tình hình thị trường tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn, ngày 31 tháng 12 năm 2022, Cục Quản lý thị trường ban hành Quyết định số 91/QĐ-QLTTBK về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023.

Theo Quyết định, trong năm 2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn sẽ tập trung kiểm tra 05 nhóm đối tượng gồm: Tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử hoặc sử dụng ứng dụng công nghệ số để kinh doanh; Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu; kinh doanh khí; Các tổ chức, cá nhân hoạt động trên thị trường về: mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; kinh doanh mặt hàng điện tử, sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, đường cát; tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu, nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá; tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Tổng số dự kiến kiểm tra là 181 cơ sở kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh.

Thông qua công tác kiểm tra định kỳ đơn vị sẽ đánh giá tình hình thực thi các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tổ chức và các cá nhân kinh doanh, đồng thời phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật để kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước.

Xem Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn tại đây.

Hoàng Thị Tiệu
Phòng NVTH, Cục QLTT Bắc Kạn