Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn ký Quy chế phối hợp với Bưu điện tỉnh Bắc Kạn

Ngày 09/4/2021 tại trụ sở Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn và Bưu điện tỉnh Bắc Kạn trong việc hướng dẫn, kiểm tra và xử lý đối với hàng hóa vi phạm quy định của pháp luật gửi qua đường Bưu điện trong nước.

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Quản lý thị trường và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về hướng dẫn việc kiểm tra và xử lý tình huống đối với hàng hóa kinh doanh gửi qua đường Bưu điện trong nước, ngày 09/4/2021 tại trụ sở Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn và Bưu điện tỉnh Bắc Kạn trong việc hướng dẫn, kiểm tra và xử lý đối với hàng hóa kinh doanh gửi qua đường Bưu điện trong nước.

Đại diện Lãnh đạo 02 cơ quan ký kết Quy chế phối hợp

 

Trên cơ sở quy chế đã được ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật; cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng hóa, cập nhật các vi phạm xảy ra trên thị trường. Ngoài ra, hai đơn vị cũng thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân và các tổ chức doanh nghiệp thực hiện gửi hàng hóa, bưu phẩm tuân thủ các quy định của pháp luật; đồng thời tạo điều kiện cho Bưu điện tỉnh và Cục Quản lý thị trường tăng cường mối quan hệ hợp tác, tạo thuận lợi để mỗi bên hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

 

Trần Khánh