Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn tham dự Hội nghị phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, kiến thức pháp luật xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Ngày 15 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật- Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, kiến thức pháp luật xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tham dự Hội nghị có gần 200 cán bộ, công chức quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, bao gồm cả đại biểu của Cục Quản lý thị trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương – Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật- Bộ Tư pháp hướng dẫn và triển khai chi tiết một số nội dung trọng tâm của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định  118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đặc biệt là kỹ năng trong việc thiết lập Biên bản vi phạm hành chính, xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Tại mỗi nội dung tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương đều đưa ra những tình huống thiết thực đã xảy ra thực tế tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn hay các tỉnh thành lân cận khác, khiến cho bài giảng được cụ thể và sát thưc hơn. Đồng thời, các đại biểu cũng được trao đổi, thảo luận trực tiếp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng các Điều, Khoản, Điểm của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật và được đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương giải đáp, định hướng tháo gỡ.

Hội nghị tập huấn đã nhận được sự hưởng ứng tham gia nghiêm túc, nhiệt tình của đại biểu các Sở, ban, ngành. Thông qua các nội dung trao đổi, giúp cho bộ phận thực thi về công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật của tỉnh Bắc Kạn nói chung và của Cục Quản lý thị trường nói riêng trau dồi thêm được kỹ năng áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính vào thực tiễn đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật./.

Vân Anh Phòng TTPC, Cục QLTT Bắc Kạn