Khối thi đua Nội chính tỉnh Bắc Kạn ký giao ước thi đua năm 2024

Ngày 29/3/2024, Khối Thi đua Nội chính tỉnh Bắc Kạn do Công an tỉnh là Trưởng khối, Cục QLTT tỉnh là Phó trưởng khối đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua năm 2024. Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Khối Thi đua Nội chính tỉnh Bắc Kạn gồm 9 đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự và Cục Quản lý thị trường. Năm 2024, Công an tỉnh được UBND tỉnh phân công làm Trưởng khối, Cục Quản lý thị trường tỉnh làm Phó Trưởng khối.

09 đơn vị trong Khối Thi đua Nội chính đã cùng nhau ký kết Giao ước thi đua năm 2024

Chủ đề thi đua năm 2024 của Khối Thi đua Nội chính là “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững”. Trọng tâm là việc tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần lao động sáng tạo của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang; tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; có mục tiêu, nội dung, giải pháp thi đua rõ ràng, cụ thể; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của từng ngành nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua; thực hiện tốt việc bình xét khen thưởng đảm bảo bình đẳng, công khai, dân chủ, khách quan.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đơn vị đã tập trung thảo luận về Dự thảo Quy chế hoạt động, Dự thảo Kế hoạch phát động và Dự thảo Giao ước thực hiện phong trào thi đua của Khối thi đua Nội chính năm 2024. Trong đó, việc ban hành Quy chế hoạt động và tiêu chí, thang điểm thi đua của Khối với 13 nhóm nội dung thi đua; quy chế hoạt động với 4 chương, 16 điều; tiêu chí chấm điểm căn cứ trên các nội dung, chỉ tiêu cụ thể, các nhóm điểm thưởng, điểm trừ… bám sát theo Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Phạm Duy Hưng Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Phạm Duy Hưng Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Năm 2024, là năm đầu tiên thực hiện Luật thi đua, khen thưởng, đồng thời là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh. Vì vậy, việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước phải gắn với nhiệm vụ chính trị được giao; quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua thường xuyên năm 2024 và các phong trào thi đua chuyên đề; chú trọng công tác phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến; việc tổ chức phong trào thi đua của Khối phải thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh của tỉnh.

Kết thúc Hội nghị, 09 đơn vị trong Khối Thi đua Nội chính đã cùng nhau ký kết Giao ước thi đua năm 2024 và phấn đấu quyết tâm thực hiện tốt các nội dung thi đua đã giao ước./.

Phạm Hải Yến – Phòng TCHC