Kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đã thực thi chức năng, nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra giám sát các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn huyện Ba Bể và huyện Pác Nặm

Thực hiện biện pháp nghiệp vụ quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường trong tháng 11/2023 trên địa bàn hai huyện Ba Bể và Pác Nặm, Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 5 đã tiến hành kiểm tra đột xuất 02 cơ sở kinh doanh cố định, có thực hiện mở cửa hàng thương xuyên gồm: 01 cửa hành kinh doanh điện thoại, phụ kiện điện thoại và 01 cửa hàng kinh doanh tạp hoá, thực phẩm bao gói sẵn. Qua kiểm tra, cả hai cơ sở đều không thực hiện đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định tại Điều 79 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Đội QLTT số 5 đã lập Biên bản vi phạm hành chính, ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 15 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: buộc các cơ sở đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. Qua giám sát, tất cả các trường hợp này đều đã đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh./.

Ngọc Anh - Đội QLTT số 5
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn