Lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn và Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn thuộc Công ty Xăng dầu Bắc Thái

Ngày 21 tháng 9 năm 2020, tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn và Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn thuộc Công ty Xăng dầu Bắc Thái.

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Quản lý thị trường và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam số 02/QCPH-TCQLTT-TĐXDVN ngày 03/7/2020 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường tại Văn bản số 1533/TCQLTT-CNV ngày 24/7/2020  v/v quy chế phối hợp giữa Tổng cục Quản lý thị trường và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

Ngày 21 tháng 9 năm 2020, tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn và Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn thuộc Công ty Xăng dầu Bắc Thái.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương; đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký quy chế phối hợp và trưởng, phó các phòng chuyên môn, các Đội quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tại buổi lễ, hai bên đã thông qua Quy chế với những nội dung phối hợp trong công tác quản lý, giám sát, bảo hộ hoạt động kinh doanh xăng xầu thuộc hệ thống phân phối của Petrolimex trên cơ sở tuân thủ đúng quy định pháp luật; đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên; tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mỗi bên nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, sản phẩm hóa dầu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chu Văn Thống - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn và ông Đỗ Hoài Nam - Giám đốc Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn đều khẳng định: "Quan hệ phối hợp giữa Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn và Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn trong thực hiện công tác quản lý thị trường xăng dầu trên cơ sở: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên và theo quy định của pháp luật; nội dung Quy chế là cơ sở để xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp phù hợp với điều kiện thực tiễn trên địa bàn và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đôi bên cùng có lợi, hướng tới việc quản lý tốt thị trường kinh doanh xăng dầu, phòng, chống các hành vi vị phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân chính".

Buổi lễ đã thành công tốt đẹp với việc lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn và Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn đã nhất trí ký kết Quy chế phối hợp công tác trước sự chứng kiến của Sở Công Thương và đại diện các phòng chuyên môn hai đơn vị, các Đội Quản lý thị trường.

Trần Khánh