Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đã và đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo đúng tinh thần của Chỉ thị, trong đó có việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ.

Theo đó, ngày 07/02/2024 (tức ngày 28 tháng Chạp) Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 08/QĐ-QLTTBK ngày 06/02/2024 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường về việc kiểm tra nội bộ đột xuất về kỷ luật, kỷ cương hành chính đã thực hiện kiểm tra đối với một số Đội Quản lý thị trường trực thuộc với các nội  dung chủ yếu: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng Thẻ kiểm tra thị trường, số hiệu, biển hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường; việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị và các tài sản công khác; việc thực hiện nhiệm vụ, sử dụng giờ làm việc của công chức…

Kết quả bước đầu cho thấy các đơn vị chấp hành tốt các quy định về thời gian làm việc, kỷ cương hành chính; tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; việc mặc trang phục, đeo biển hiệu, phù hiệu, cấp hiệu QLTT và việc sử dụng trang thiết bị, tài sản được thực hiện theo đúng quy định.

Trong thời tiếp theo, đặc biệt là trong đợt cao điểm từ đây cho đến hết ngày 20/02/2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh sẽ tăng cường thực hiện việc kiểm tra nội bộ nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh ngay các sai sót, hạn chế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)./.

Vân Anh- Phòng TTPC, Cục QLTT Bắc Kạn