Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Nhằm tăng cường công tác quản lý kinh doanh xăng dầu, cục Quản lý thị trường đã ban hành công văn số 12/QLTTBK- NVTH ngày 10/01/2024 về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Chỉ thị số 01/CT-BCT ngày 02 tháng 01 năm 2024 về của Bộ Công Thương  về triển khai Công điện số 1437/CĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các Đội Quản lý thị trường trực thuộc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BCT ngày 02 tháng 01 năm 2024 của Bộ Công Thương  về triển khai Công điện số 1437/CĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp và văn bản số 43/BCT-TTTN  ngày 02 tháng 01 năm 2024 của Bộ Công Thương  về việc điều hành kinh doanh xăng dầu; chỉ đạo của Tổng Cục Quản lý thị trường, Ban chỉ đạo 389 tỉnh, UBND tỉnh trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và các lực lượng chức năng tăng cường việc kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình. Đặc biệt các thương nhân phân phối trên địa bàn có trách nhiệm thực hiện, đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ, tuyệt đối không để gián đoạn nhất là trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại công điện 1437/CĐ-TTg ngày 30/12/2023.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn quản lý. Để đảm bảo ổn định thị trường các Đội QLTT đặc biệt lưu ý kiểm tra, giám sát trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi găm hàng chờ tăng giá, vi phạm quy định về  kinh doanh xăng dầu; phối hợp với cơ quan Thuế kiểm tra, giám sát việc xử lý vi phạm pháp luật về hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng của đơn vị kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định pháp luật.

3. Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo, tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý. Đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với công chức có hành vi bao che, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm; không bám sát, làm tốt nhiệm vụ quản lý địa bàn theo phân công.

Ngoài ra đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm việc cam kết trong kinh doanh; phối hợp với các cơ quan tuyền thông, báo đài trên địa bàn tuyên truyền, cảnh báo đến người tiêu dùng về các nguy hiểm trong tiêu thụ, sử dụng xăng dầu giả, kém chất lượng./.

Ma Thị Hòa- Phòng NVTH Cục QLTT Bắc Kạn