Tập huấn nghiệp vụ Quản lý thị trường đợt 1 năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, ngày 19 tháng 7 năm 2019 Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Quản lý thị trường năm 2019. Thành phần tham dự hội nghị là toàn thể cán bộ, công chức thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, ngày 19 tháng 7 năm 2019 Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Quản lý thị trường năm 2019. Thành phần tham dự hội nghị là toàn thể cán bộ, công chức thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn.

Nội dung của Hội nghị tập huấn bao gồm: Phần 1. Nâng cao nhận thức, kỹ năng về thực thi sở hữu trí tuệ cho công chức Quản lý thị trường; Phần 2. Hệ thống hóa một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, như: Luật An toàn thực phẩm 2010; Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; Nghị định 106/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. Phần 3. Trao đổi, thảo luận đối với một số tình huống thực tế; một số khó khăn, vướng mắc tồn tại trong quy trình kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính và thiết lập hồ sơ vụ việc kiểm tra, xử lý.

Thông qua Hội nghị, toàn thể công chức trong đơn vị đã được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, hướng dẫn chuyên sâu hơn các vấn đề có liên quan đến hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Quản lý thị trường cho công chức thực thi công vụ trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính; giải đáp, tháo gỡ một số tồn tại, sai sót còn xảy ra trong quy trình thiết lập hồ sơ vụ việc kiểm tra, hồ sơ vụ việc xử lý vi phạm hành chính tại các đội Quản lý thị trường; trao đổi kinh nghiệm công tác giữa các Đội Quản lý thị trường và phương pháp, kỹ năng giải quyết một số tình huống trong thực tế phát sinh và kỹ năng nhận diện một số loại hình kinh doanh, hành vi vi phạm mới xuất hiện trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị, Ông Chu Văn Thống - Quyền Cục trưởng đã yêu cầu toàn thể công chức Cục Quản lý thị trường cần chủ động, tích cực nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền Quản lý thị trường (đặc biệt trong việc nhận thức, kỹ năng về thực thi sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm); tiếp tục tổng hợp những vướng mắc, vấn đề chưa rõ để cùng nhau trao đổi, thảo luận, tạo sự thống nhất cao về hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính.

Trần Khánh

Bình luận