Thông báo về việc kết luận kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với Đội Quản lý thị trường số 6

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn kết luận kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ngày 21/12/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo Kết luận số 75/KL-QLTTBK ngày 28/12/2022 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn về việc kết luận kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với Đội Quản lý thị trường số 6.

Xem chi tiết nội dung thông báo tại đây./.

Cục QLTT Bắc Kạn