Thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn tăng cường công tác giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử

Thực hiện Công điện số 26/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành ngày 26/3/2024 về việc tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu; Công điện số 2036/CĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 28/3/2024 về việc  thực hiện quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu và Văn bản số 1806/UBND-GTCNXD ngày 21/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định. Ngày 27/3/2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản số 88/QLTTBK- NVTH về thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Để thực hiện nghiêm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các Đội QLTT trực thuộc tăng cường công tác giám sát, kiểm tra các thương nhân kinh doanh xăng dầu, theo dõi chặt chẽ mặt hàng xăng dầu không để xảy ra tình trạng cửa hàng xăng dầu dừng bán hàng gây thiếu hụt nguồn cung cục bộ; yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải chấp hành đúng quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu và lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu; đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng phải theo từng lần bán hàng và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định. Chủ động phối hợp với cơ quan thuế và các lực lượng chức năng trên địa bàn trong quá trình kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cách thức thanh toán thông qua việc ứng dụng chuyển đổi số trong việc lập hóa đơn điện tử kết nối dữ liệu với cơ quan Thuế theo quy định; tuyên truyền đến người tiêu dùng về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, yêu cầu xuất hóa đơn bán lẻ khi mua xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh./.

Ma Thị Hòa, Phòng NVTH Cục QLTT Bắc Kạn