Trao đổi, học tập kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ giữa Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn và Cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng

Ngày 12 tháng 4 năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ với Cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng

Thực hiện chương trình công tác năm 2024 và nội dung phối hợp giữa 02 đơn vị, ngày 12 tháng 4 năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ với Cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng. Tại Hội nghị, lãnh đạo hai đơn vị đã cùng giới thiệu khái quát tình hình cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của đơn vị; vị trí địa lý, đặc điểm tình hình kinh tế xã hội, thị trường hàng hóa, …; kết quả kiểm tra, xử lý năm 2023, kết quả hoạt động của đơn vị trong quý I năm 2024 và những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác quản lý thị trường tại địa phương.

Bắc Kạn và Cao Bằng là 02 tỉnh liền kề nằm trong vùng Đông Bắc Tổ quốc, giao thông kết nối qua tuyến Quốc lộ 3, từ huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đến cửa khẩu Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, với chiều dài khoảng 270 km. Trong những năm qua Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn và Cục QLTT tỉnh Cao Bằng đã thường xuyên trao đổi thông tin phối hợp giữa 02 đơn vị trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn, đặc biệt là kiểm soát hàng hóa lưu thông qua địa bàn 02 tỉnh trên truyến Quốc lộ 3.

Trên cơ sở thực tiễn hoạt động tại mỗi địa phương, đại diện các đơn vị quản lý thị trường hai tỉnh cũng tích cực thảo luận, chia sẻ về những kinh nghiệm và giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực thi công tác xử lý vi phạm hành chính; việc áp dụng hệ thống INS trong hoạt động kiểm tra, việc nghiên cứu và áp dụng các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính…

Sau khi trao đổi những nội dung liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, hai Cục QLTT còn tiến hành giao lưu thể thao nhằm tăng cường hơn sự đoàn kết giữa hai đơn vị.

Một số hình ảnh trong buổi giao hữu:

Chương trình trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ đã tạo mối quan hệ gần gũi, phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn giữa hai Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn và Cục QLTT tỉnh Cao Bằng. Tạo điều kiện cho công chức quản lý thị trường hai đơn vị được học tập kinh nghiệm lẫn nhau để đổi mới và cải tiến phương pháp làm việc, từ đó nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ công tác.

Vân Anh Phòng TTPC, Cục QLTT Bắc Kạn