Chính sách

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn triển khai đợt cao điểm kiểm tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật về giá năm 2022

Ngày 25 tháng 8 năm 2022, Cục Quản lý thị trường đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-CQLTT về việc triển khai đợt cao điểm kiểm tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật về giá năm 2022.