Chính sách

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng đầu năm 2022

Cục Quản lý thị trường tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã triển khai, đôn đốc công tác đấu tranh chống buôn lậu, GLTM và hàng giả, thực hiện đồng bộ, quyết liệt từ các cấp, các ngành, địa phương. Làm tốt công tác dự báo, nắm chắc diễn biến tình hình, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, tập trung lực lượng chủ động đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, GLTM và hàng giả, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.